رونمایی از سایت جدید شرکت همزمان با شب یلدا 95/09/30

برگزاری کارگاه آموزشی مزوتراپی و کربوکسی تراپی در روز جمعه مورخ 95/10/24 توسط آقای دکتر ملکی

برگزاری کارگاه آموزشی مزوتراپی و کربوکسی تراپی در روز جمعه مورخ 95/11/1 توسط آقای دکتر ملکی

کربوکسی تراپی: کاربرد نوین در پزشکی با تاکید بر اثرات آن در ترمیم بافت عصبی و پوست (22 تیر 96 دانشگاه علوم پزشکی ایران-مرکز تحقیقات علوم اعصاب)

                                                     لینک برگزاری دوره دانشگاه   http://nrc.iums.ac.ir/page/32436/برگزار-شده