آدرس:
تهران فلکه دوم صادقیه خیابان کاشانی خیابان اعتمادیان پشت بیمارستان ابن سینا پلاک 46 واحد 6
تلفکس:

021-44972173
 021-44972182

تماس اضطراری:09125017782

info@ronakteb.com