کربوکسی تراپی در پزشکی زیبایی
ژانویه 13, 2020
تاریخچه کربوکسی تراپی در طب عمومی
آگوست 10, 2021

کربوکسی تراپی (CARBOXY THERAPY) چیست؟
کربوکسی نام علمی گاز دی اکسید کربن ( CO2) بوده و در کربوکسی تراپی از تزریق گاز C02 به منظور ایجاد جوانسازی، کاستن ازچروکها، کاستن از ترک های پوستی وکاهش سلولهای چربی یا سلولیت ها استفاده میشود. تاریخچه این درمان به 70 سال قبل می گردد.برای اولین باردرفرانسه برای گرفتگی عروقی (رگ ها) استفاده شد. برای زیبایی درایتالیا درسال 2000 ازآن بهره گرفتند.درحال حاضربه طور گسترده ای درآمریکای شمالی وجنوبی واروپا برای زیبایی استفاده می شود.
مکانیسم اثر:
به طور کلی وجود گاز C02 درهربافتی باعث تحریک افزایش جریان خون، ایجاد مویرگ های جدید وافزایش بازسازی وتولید بیشتر تارهای کلاژن والاستین درهمان محل می شود. برخی ازاثرات آن مثلاً بربیماری پسوریازیس هنوز ناشناخته بوده وممکن است باگذشت زمان مکانیسم های سلولی ومولکولی این درمان بیشتر آشکار شود.
پس از تزریق دربافت چربی ابتدا با ایجاد آسیب ناشی ازفشاروضربه ،سلولهای چربی را شکننده کرده وبعد باافزایش جریان خون در رگها،باعث افزایش اکسیژن در محل ودفع بهتر چربی می شود. البته این گازبرای سلولهای چربی مستقیما سمی وکشنده بوده وباعث تخریب آنها می شود.
به طور علمی تر: 2 اتفاق دراثروجود گاز C02 در بدن می افتد. 1- افزایش غلظت گاز درجریان خون باعث گشادشدن رگ وافزایش جریان خون خواهد شد. 2- در ریه ها یک اتفاق به نام اثرBOHR رخ داده وتفاوت غلظت گاز C02 دریک طرف غشاء سلولی وهموگلوبین باعث تبادل این گاز با اکسیژن می شود.در محل تزریق وجود گاز C02 باعث تشکیل رگهای کوچک خونی وافزایش اکسیژن شده وهر 2 مورد در ت چربی باعث تجزیه چربی ها ناشی از اکسیده شدن می شود. ( OXIDATIVE LIPO LYSIS) . درضمن افزایش فشاربافتی ناشی از حضور C02 باعث یک سلسله فعالیتها به شکل آبشاری شده که نتیجه آنها تجزیه چربی خواهد بود. درسایر موارد نیز افزایش جریان خون وتشکیل مویرگ های جدید منجر به تولید سلول ها وتارهای کلاژن والاستین وجوانسازی در محل تزریق خواهد شد. بدیهی است که این روش نیزمانندسایرروشهای زیبایی دارای نواقصی بوده وبه طور کلی یک مشکل را کاملاً برطرف نکرده ولی باعث بهبود چشمگیر مشکل شده وباتوجه به پاسخگویی متغیربین افراد مختلف که دلیل آن ژنتیکی می باشد،نتایج گوناگونی نیز مشاهده می شود.
درحالت استراحت ريه هاي هرفردبصورت طبيعي 250cc/min اكسي‍ن جذب كرده و 200cc/min دي اكسدكربن دفع مينمايد ودرحالت استرس اين اعدادبه ترتيب به 5000 – 4000 cc/minجذب اكسي‍‍‍‍ژن و4500-4000cc/min دي اكسيدكربن ميرسد .
نكته : كربوكسي تراپي بابكارگيري اعداداستانداردفوق منجربه اختلال در PH خون و هيپركاپني واسيدوزتنفسي واختلال درعملكردقلبي عروقي وكليوي نميگردد .
CO2 ماده اي non – embolic ميباشد .

انديكاسيونها = موارد مصرف :
1. اسكارهاي اخيرناشي ازسوختگي . آكنه . جراحي scars
2. خطوط ترك ناشي ازكشش stretch marks ( striae )
3. پسوريازيس psoriasis
4. پديده ي رينولد raynaud’s phenomenon
5. زخمهاي عروقي vascular ( arterial )
6. بيماريهاي ايسكميك اندام تحتاني ( موثر بر metaarterioles , arterioles , precapillary sphincters )
7. لنف ادم وبيماريهاي لنفاتيك lymphoedema
8. سلوليت cellulite skin appearance ( orange peel )
9. توده هاي چربي موضعي localized fat
10.چروكهاي صورت facial wrinkles
11. چروكهاي كنارودور چشم & crow feets eye wrinkles
12.تيرگي دورچشم eye dark cycle
13. شل شدگي وافتادگي پوست skin laxity
14.ريزش مو hair loss
15.بيماريهاي erectile بدليل مسايل عروقي ريز micro angiopathy
16.جوانسازي پشت دست . دكلته . گردن
17.برطرف كردن خطوط ريزدوردهان و خط خنده (nasolabial)
18. قبل و بعد ازليپوساكشن
19.كاهش درد واسپاسم عضله درپزشكي ورزشي

كنتراانديكاسيونها = موارد منع مصرف :
1.بيماريهاي قلبي :
نارسايي شديد قلبي . نارسايي احتقاني قلب . بيماري مادرزادي قلبي . سكته قلبي اخير . آنژين قلبي ناپايدار . تنگي دريچه آئورت وميترال . فشارخون كنترل نشده . كورپولمونال .
2. بيماريهاي ريوي :
بيماري انسدادي ريه COPD. آپنه زمان خواب . بيماريهاي محدودكننده پارانشيم ريه .
3.بيماريهاي انعقادي وخونريزي دهنده :
ترومبوزحاد . فلبيت اخير يا آمبولي ريوي . كم خوني شديد . هموفيلي . فون ويلبراند
4. بيماري عروقي مغزي حاد . سكته مغزي اخير . صرع
5. نارسايي كليوي . دياليز
6.بيماريهاي پوستي :التهاب موضعي . عفونت باكتريال يا ويروسي حاد . گانگرن
7. ديابت شيرين كنترل نشده
8.بيماران دچارضعف سيستم ايمني يامصرف داروهاي تضعيف كننده سيستم ايمني
9.خانمهاي باردار و شيرده
10.شيمي درماني و بدخيمي فازحاد
11.مصرف كنندگان داروي استازولاميد و ديكلوفناميد
عوارض :
1. احساس درد خفيف حداكثرنصف روز
2. كبودي به مدت چهار تا پنج روز
3. تورم ( ادم ) به مدت حداكثردوروز
4. قرمزي ( اريتم ) به مدت يك تادوروز بدليل اتساع عروقي موضعي
5. احساس گرما در محل تزريق به مدت حداكثر يك روز
6. احساس وجود گا ز ( crackle )زيرجلد به مدت حداكثرچهار تا شش ساعت